Вы здесь

Урочышчы ў інвентарным вопісе Лаўрышаўскага манастыра 1601 г.

Урочышчы пададзены ў парадку пераліку ў вопісе. Яны абазначаюць межы зямель манастыра і манастырскія ўладанні. Урочышчамі з назвай могуць быць часткі рэльефу (узгорак, затока, вялікі камень і інш.), раслінны ландшафт (лес, луг, поле і т. п.), адметныя дрэвы. Ва многіх выпадках аб’ект урочышча ў вопісу не пададзены. З цягам часу назву маглі пераносіць на іншы аб’ект на тым жа месцы. Напр., назву дрэва маглі перанесці на паляну, назву балота – на поле, і г. д. У наш час назва можа абазначаць аб’ект, які адрозніваецца ад першапачатковага.

Круглае (сяло)

Лужышчы  

Лычыцы

Лычыцкія Веснікі
Лядзінская, дарога
Лядзінскі Груд
Пясчаная, гара
Крыжовая, дарога да Гнесіч
Глыбокая Даліна
Русецкі Могільнік
Каледзін Дуб, дрэва
Гнесецкая Вярэя
Русуж Лазовы
Лазовае, поле
Самойлавіч Востраў (не суша пасярод вады, а ўчастак мясцовасці)
Галенаваты Дуб, дрэва
Мелкi, брод у р. Валоўка
Кугакаў, лес
Клешнын
Рэпішча
Сасіновіча Даліна
Лапата, ліпа бортная манастырская
Чарнецкая, рэчка ці возера
Салянкі, палі

Купіцк

Сукорын, за р. Нёман
Бродны, бор за р. Нёман
Полюцка, сасна бортная манастырская пасярод Броднага Бору
Асоўцы, бор за р. Нёман, ля мяжы з Налібоцкай пушчай, за дарогай Бродзенскай, ля Броднага Бору
Бродзенская, дарога
Грама, за р. Нёман
Горкі
Краманіца, рэчка
Кося
Услыча, рэчка
Амшар Падачынскі, луг
Князева, дуброва
Шахоўская, сенажаць
Селіцкая, дуброва
Кроманьскія, рэчышчы
Тавар, возера манастырскае
Уздзенава, возера манастырскае
Азярко, возера
Уздзенаўская Савойтанава, сенажаць на р. Краманіцы
Закот, возера
Балоне, сенажаць манастырская ва ур. Сукорын, паабапал р. Краманіцы
Грыцкаўшчызна, сенажаць манастырская за р. Нёман
Таварскі Востраў, ва ур. Сукорын, паблізу Балоні (не зямля пасярод вады, а ўчастак мясцовасці)
Любецкая, пушча за р. Нёман, ля Нягневіцкай пушчы
Нягневіцкая, пушча за р. Нёман, ля Любецкай пушчы
Лука Ерамата, возера ля Чарнецкай Рэчкі
Мерасонея, возера
Хмелішчы, ля сенажацяў Нягневіцкіх і Любецкіх
Нягневіцкія, сенажаці
Любецкія, сенажаці
Лугавое, рэчышча
Бродзенская, прыстань на р. Нёман
Вісад
Уздзенаўскі, ез манастырскі
Панкоўскі, ез манастырскі
Селіцкі, ез манастырскі ля ур. Селішча
Сідараўскі, ез манастырскі
Баблонскі, ез манастырскі
Закот, ез манастырскі
Згацілаў, ез манастырскі
Калакаліннік, ез манастырскі
Сантовіча, сенажаць
Селішча
Кашыц
Кашыцава, сенажаць за Нёманам
Дубна, за Нёманам, на сенажаці Кашыцавай
Багушоўскае, возера манастырскае за Нёманам, на сенажаці Кашыцавай
Багушоўскі, езок манастырскі за Нёманам, у воз. Багушоўскім, ва ур. Дубна на сенажаці Кашыцавай
Белякоўская, сенажаць
Курапатына, сенажаць
Коскава, сенажаць
Першскоўская, сенажаць
Гарманоўская, сенажаць
Несцероўская, сенажаць
Гапонава, сенажаць
Теребеж, сенажаць
Галодаў Вугал, сенажаці манастырскія
Каломва, поле, якое адносілася да Купіцка, паміж палямі в. Сеннае
Краманіца, затока ля Нёмана
Уздзенава, затока ля Нёмана
Вусце, затока ля Нёмана
Селішча, затока ля Нёмана
Сукорына, затока ля Нёмана

Шчорсы

Паціпаўка, поле
Мілашоў
Асічоўка, сенажаць
Салянкі, паша пры гасцінцы да Карэліч

Лаўрышава

Капаніца, рэчка

Барацін

Шахаўніца

(Инъвенътаръ албо списаніе монастира Лавъришовъского // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 147. Воп. 2. Спр. 175. Арк. 1727–1735.)

Т. В. Маслюкоў